รายการแพคเกจ

Business Plan Free Plan
ดาวน์โหลดอีเมลของผู้สมัคร ×
กรุณาระบุที่อยู่ในขั้นตอนการสมัคร ×
จัดทำคูปอง
จัดทำคูปองที่ใช้แล้วหมดไป ×
จัดทำคูปองที่ระบุระยะเวลาที่สามารถใช้ได้ ×
ทำแคมเปญที่ให้ผู้สมัครสามารถโพสต์รูปได้ ×
ซ่อนโฆษณา ×
ซ่อนรายละเอียดสมาชิกของราคุเค็น ในหน้ารายละเอียดของแคมเปญ ×
ฟังก์ชันการเลือกผู้ชนะ ×
จำนวนคำถามในแบบสอบถาม 20 ข้อ 10 ข้อ
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลของแคมเปญ 3 เดือน 1 เดือน
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง Tag ของราคุเค็น ×

รายละเอียดราคาแพคเกจ

ติดต่อสอบถาม

เรียงตามลำดับความนิยม