ข้อมูลที่จะได้รับจากผู้สมัครแคมเปญ (หัวข้อที่ดาวน์โหลดได้จากขอ้มูลการสมัคร)

ข้อมูลที่ได้อย่างแน่นอน
 • 【1】อีเมล์แอดเดรส
 • 【2】ของรางวัล(เฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัล)
ในกรณีที่รับสมัครโดยใช้บัญชีSNS
 • 【1】มี/ไม่มีการPostในSNS
 • 【2】เพิ่มLike!Follow
 • 【3】จำนวนการแตกกระจายออกไปจากการPostในSNS
 • 【4】จำนวนการแอ็คเซสเข้ามาจากการแตกกระจายออกไปในการPost
 • ※อาจจะไม่สามารถได้ข้อมูลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบของSNSหรือการตั้งค่าของผู้สมัครแคมเปญได้
ในกรณีตั้งค่าเป็นลงทะเบียนในเมล์แม็กกาซีน
 • 【1】มี/ไม่มีการลงทะเบียนเมล์แม็กกาซีน
 • 【2】ชื่อเล่น
 • 【3】เพศ
 • 【4】วันเดือนปีเกิด
 • 【5】เมืองจังหวัดที่อยู่
 • 【6】อาชีพ
ในกรณีตั้งค่าเป็นตอบแบบสอบถาม
 • 【1】คำตอบจากแบบสอบถามสูงสุด 10 คำถาม
หัวข้อที่จะได้จากผู้ถูกรางวัล
 • 【1】รหัสไปรษณีย์
 • 【2】ที่อยู่
 • 【3】ชื่อ
 • 【4】หมายเลขโทรศัพท์
สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อ
 ติดต่อราคุเคน

เรียงตามลำดับความนิยม