ขั้นตอนการจัดแคมเปญของรางวัล

STEP1 ลงทะเบียนผู้จัดแคมเปญใหม่

①กรอกข้อมูลที่จำเป็นในหน้าลงทะเบียนผู้จัดแคมเปญใหม่ ▼click

②อีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนจะถูกส่งไปยังอีเมล์แอดเดรสที่ลงทะเบียนไว้
③เลือก URL ในอีเมล์ที่ได้รับก็จะเสร็จสิ้นการลงทะเบียน ▼click

STEP2 ล็อคอินผู้จัดแคมเปญใหม่

①เลือกที่ล็อคอินผู้จัดแคมเปญใหม่แล้วล็อคอินเข้าไปใน มายเพจผู้จัดแคมเปญ
 เมื่อล็อคอินเสร็จสิ้นจะแสดงหน้าจอมายเพจผู้จัดแคมเปญ ▼click

STEP3 ลงทะเบียนแคมเปญของรางวัลใหม่

①เมื่อกดที่ลงทะเบียนแคมเปญในหน้า มายเพจ ผู้จัดแคมเปญแล้วจะแสดงหน้าจอลงทะเบียนแคมเปญของรางวัลใหม่
② กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นตามที่ระบุในหน้าจอ (แบบฟอร์มกรอกข้อมูล x 3หน้า)
▼click

STEP4 ตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียน

①เมื่อเลือกชื่อแคมเปญใน ตารางแคมเปญ ของรางวัลทั้งหมดจะสามารถดูหน้าจอและการทำงานเวลาที่เริ่มแคมเปญแล้วได้
※ในกรณีที่จำเป็นต้องแก้ไขให้เลือก แก้ไข แล้วทำการแก้ไข
※สามารถตรวจสอบหน้าจอและการทำงานของแคมเปญได้ในกรณีที่ล็อคอินด้วยบัญชีผู้จัดแคมเปญเท่านั้น
▼click

STEP5 เริ่ม-เสร็จสิ้นแคมเปญ

①เมื่อถึงวันเริ่มต้นแคมเปญของรางวัลที่สร้างไว้จะเริ่มทำการรับสมัครโดยอัติโนมัติ
②เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาแคมเปญแล้วที่หัวข้อสถานภาพใน ตารางแคมเปญ ของรางวัลทั้งหมดจะขึ้นเสร็จสิ้น ▼click

STEP6 เลือกผู้ถูกรางวัล

①เลือกจับรางวัลใน ตารางแคมเปญ ของรางวัลทั้งหมดเพื่อทำการจับผู้ถูกรางวัล ▼click

STEP7 ติดต่อผู้ถูกรางวัล

เมื่อประกาศรางวัลแล้วหน้าจอจะแสดงข้อความให้ส่งอีเมลไปยังผู้ที่ได้รับรางวัล ▼click

STEP8 ดาวน์โหลดข้อมูลการสมัคร

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการสมัครและข้อมูลที่จัดส่งของผู้ถูกรางวัลจาก ตารางแคมเปญ ของรางวัลทั้งหมดได้ ▼click

STEP9 ส่งของรางวัล

กรุณาส่งของรางวัลไปยังที่อยู่ตามที่ระบุในข้อมูลการจัดส่งของรางวัล
แล้วก็เป็นการเสร็จสิ้นแคมเปญของรางวัล

สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อ
 ติดต่อราคุเคน

เรียงตามลำดับความนิยม