ราคุเค็นคือ?


ราคุเค็น คือ เว็ปไซต์ที่ทำให้คุณสามารถสร้างแคมเปญเพื่อแจกของรางวัลต่างๆได้ ทั้งในเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักและมีการติดตามมากขึ้น
เพิ่ม Like ในเฟสบุ๊ก / เพิ่ม Follower ในทวิตเตอร์ / เพิ่มสมาชิกเมล์แม็กกาซีน

เพิ่ม Like ในเฟสบุ๊ก / เพิ่ม Follower ในทวิตเตอร์ / เพิ่มสมาชิกเมล์แม็กกาซีน

 • 1 คุณสามารถจัดแคมเปญ โดยสามารถสร้างเงื่อนไขในการกดติดตามในทวิตเตอร์หรือเป็นสมาชิกในเมล์แม็กกาซีน (บังคับ/สมัครใจ)
 • * คุณสามารถดาวน์โหลดรายชื่อผู้ที่สนใจลงทะเบียนเป็นเพิ่มในเมลแมกกาซีน จากหน้าเพจของผู้จัดแคมเปญที่เข้าสู่ระบบผ่านทางบัญชีผู้จัดแคมเปญได้
 • 2 สามารถเชิญชวนให้กด Like ในเฟสบุ๊กได้
 • 3 สามารถ Post ข้อมูลแคมเปญ ในเฟสบุ๊กและทวิตเตอร์ได้ โดยขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้สมัครแคมเปญ
วิธีการสมัครเข้าร่วมแคมเปญ ที่ผู้จัดแคมเปญสามารถตั้งค่าได้ 3 แบบ

วิธีการสมัคร 3 แบบที่สามารถตั้งค่าได้

 • 1 สมัครผ่านบัญชีเฟสบุ๊ค
  *สามารถ กด Like โดยสมัครใจ
  *สามารถ Post ในเฟสบุ๊คของผู้สมัคร โดยสมัครใจ
  *สามารถลงทะเบียนสมาชิกเมล์แมกกาซีน
  *สามารถทำแบบสอบถามได้
 • 2 สมัครผ่านบัญชีทวิตเตอร์
  *สามารถ กด Follow บังคับหรือสมัครใจ
  *สามารถ Post ในทวิตเตอร์ของผู้สมัคร โดยสมัครใจ
  *สามารถลงทะเบียนสมาชิกเมลล์แมกกาซีน โดยบังคับหรือสมัครใจ
  *สามารถทำแบบสอบถามได้ โดยบังคับหรือสมัครใจ
 • 3 สมัครผ่านแบบฟอร์ม
  *สามารถลงทะเบียนในสมาชิกในเมล์แม็กกาซีน โดยบังคับหรือสมัครใจ
  *สามารถตอบแบบสอบถาม โดยบังคับหรือสมัครใจ
การจัดแคมเปญสามารถเลือกวิธีการจัดได้ 2 รูปแบบ

วิธีการสมัคร 3 แบบที่สามารถตั้งค่าได้

 • 1 สามารถจัดแคมเปญใน website ของ ราคุเค็นได้
 • 2 สามารถจัดแคมเปญในเฟสบุ๊คของผู้จัดแคมเปญได้
แสดงวิดีโอ (Youtube)

แสดงภาพ(Youtube)

 • 1 สามารถแสดงวิดิโอ (Youtube) บนหน้ารับสมัครแคมเปญได้
  * สามารถตั้งค่าไม่ให้แสดงหน้าจอต่อไปจนกว่าจะเล่นจบได้
ระบบแบบสอบถาม

ระบบแบบสอบถาม

 • 1 สามารถตั้งค่าแบบสอบถามได้สูงสุด 10 คำถาม
  ประเภทของแบบสอบถาม
  * ตอบแบบกรอกข้อมูล
  * ตอบแบบเป็นตัวเลือก (เลือกได้ 6 ข้อ)
  สำหรับผลการตอบแบบสอบถาม สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเพจของผู้จัดแคมเปญที่เข้าสู่ระบบผ่านทางบัญชีผู้จัดแคมเปญได้
ระบบซีเรียลนัมเบอร์

ระบบซีเรียลนัมเบอร์

 • คุณสามารถกำหนดซีเรียลนัมเบอร์ 8 หลัก ได้สูงสุด 1,000 หมายเลขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  หากต้องการซีเรียลนัมเบอร์มากกว่า 1,000 หมายเลข ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ระบบบัญชีของผู้จัดแคมเปญ

ระบบมายเพจของผู้จัดแคมเปญ

 • 1 สร้างแคมเปญ
 • 2 ตรวจสอบแคมเปญ
 • 3 ดาวน์โหลดซีเรียลนัมเบอร์
 • 4 ทดสอบแคมเปญ
 • 5 สรุปข้อมูลการลงทะเบียนบัญชีผู้จัดแคมเปญ
 • 6 สรุป*ลบแคมเปญของรางวัล
 • 7 จับรางวัล
 • 8 ดาวโหลดข้อมูลบัญชีผู้สมัครแคมเปญ
ระบบบัญชีของผู้สมัครแคมเปญ

ระบบมายเพจของผู้สมัครแคมเปญ

 • 1 ตรวจสอบแคมเปญที่สมัคร (รอประกาศผล/จับรางวัล/เสร็จสิ้น)
 • 2 ลงทะเบียนและแก้ไขข้อมูลที่อยู่การจัดส่งของรางวัลกรณีที่ได้รับรางวัล
 • 3 ลงทะเบียนและแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้สมัครแคมเปญ
สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อ
 ติดต่อราคุเคน

เรียงตามลำดับความนิยม